مردی با میلگرد بستر گلستان همسرش را به قتل رساند

آزمایش‌های هسته مخرب اغلب برای پیش‌بینی خوردگی از بررسی‌های ساختاری واقعی استفاده می‌شوند، زیرا یک محرک خوردگی میلگرد آسیب به پوشش محافظ میلگرد بستر گلستان به دلیل کاهش pH به دلیل کربناته شدن و نفوذ یون‌های کلرید است.

از سوی دیگر، از آنجایی که واکنش های خوردگی بدون اکسیژن و رطوبت انجام نمی شود، پیش بینی خوردگی به سادگی با بررسی عمق نفوذ کربناته و یون کلرید از هسته ها دشوار است. بنابراین، سایر تکنیک های بازرسی مورد نیاز است.

در تشخیص خوردگی فولاد، روش‌های غیرمخرب الکترومغناطیسی مبتنی بر جریان گردابی یا مقاومت اغلب برای شرایط قابل دسترسی مستقیم استفاده می‌شود.

از آنجایی که میلگرد در بتن به راحتی قابل دسترسی نیست، روش های بازرسی تخصصی زیادی برای دقت، سرعت، مخرب بودن، تماس، تفکیک پذیری یا کمیت وجود دارد.

دقیق ترین و کمی ترین روش، روش تخریبی است که در آن یک هسته بتنی استخراج و مستقیماً بررسی می شود، اما سرعت و تطبیق پذیری آن محدود است.

همچنین بسیاری از تکنیک های بازرسی نیمه مخرب یا غیر مخرب وجود دارد که به خوبی در خلاصه شده است. تکنیک های نیمه مخرب، مانند اندازه گیری پتانسیل سطح و روش مقاومت قطبی به ترتیب برای ارزیابی پتانسیل خوردگی و نرخ خوردگی به کار گرفته شده اند.

علاوه بر این، روش امپدانس الکتریکی موثر و قابل تکرار است. با این حال، اکثر روش های نیمه مخرب فاقد سرعت، تفکیک فضایی و کمی هستند.
روش‌های موج الاستیک، مانند روش اکو ضربه و روش اولتراسونیک به عنوان روش‌های غیرمخرب امیدوارکننده برای ارزیابی زوال سازه‌های RC مانند مقاومت بتن و عیوب داخلی با استفاده از زمان رسیدن شناخته شده‌اند.

انرژی شکل موج و طیف فرکانس امواج الاستیک دریافتی. با این حال، آنها به حسگرهای موج الاستیک در تماس با سطح بتن نیاز دارند که به شدت تحت تأثیر شرایط تماس سنسورها قرار می گیرند.

علاوه بر این، از آنجایی که یک موج الاستیک به ترک‌های ریز در مسیر انتشار حساس است، ترک‌ها موج الاستیک را قطع می‌کنند یا می‌پیچند.

روش‌های الکترومغناطیسی به دلیل ارزیابی مستقیم میلگردها در سازه‌های RC، روش‌های مؤثر، غیرمخرب و غیر تماسی هستند که در به خوبی بررسی شده‌اند.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.